Gaude Maria

Niepokalane Poczęcie

Mariologia

Niepokalane Poczęcie

Poczęcie bez zmazy to niezrównana czystość przynależna Matce Boga. Ponieważ ma nosić, karmić, na rękach swych piastować Słowo wcielone, do którego mówić będzie „mój Synu", dlatego nie może nawet przelotnie być odwróconą od Boga, stać pod sztandarem szatana. Ponieważ wszystkie jej członki, wszystkie zmysły i cała jej istota przeznaczona jest na usługi Jezusa, nie może czuć żadnej z tych skłonności ziemskich, które, w zwykłym porządku rzeczy, płyną z grzechu pierworodnego. Bezwzględna niewinność musi stworzyć w niej bezwzględną harmonię i od pierwszej chwili kierować ją do Tego, który jest racją jej istnienia....

CZYTAJ DALEJ

Aktualności

Modlitwa Papieża do Maryi Niepokalanej

Ojciec Święty prosił Maryję, aby uwolniła swe duchowe dzieci od zła....

Relikwie bł. Ojca Chaminade przybywają do Polski

Błogosławiony był założycielem Rodziny Marianistów, wielkim apostołem maryjnym Francji, w 1800 r. reaktywował francuskie Sodalicje Mariańskie...

Pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny i jego źródło cz. 2

Mariologia

Pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny i jego źródło cz. 2

Jezus znał przecież zamiary swego Ojca wobec Maryi. Wiedział On dobrze, że najpierw, jako pośredniczka między Ojcem a ludzkością, otrzymała udział we Wcieleniu, aby przez nie mogło być dokonane Odkupienie. Wiedział On również, jak doskonale odpowiedziała Ona w następstwie temu,...

O poświęceniu rodzin Niepokalanemu Sercu Maryi

Objawienia

O poświęceniu rodzin Niepokalanemu Sercu Maryi

Zwracamy się do wszystkich rodzin, bez wyjątku, jak Polska długa i szeroka, z gorącym wezwaniem, by się poświęciły Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech w tym wielkim dziele odrodzenia naszej Ojczyźnie nie zabraknie ani jednego ogniska domowego. Matka Najświętsza pragnie każdy dom polski...

Pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny i jego źródło cz. 1

Mariologia

Pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny i jego źródło cz. 1

W starym testamencie Ewa miała stanowisko wyraźnie określone i to istotne. Wprawdzie losy rodu ludzkiego spoczywały na Adamie, on był naszym przedstawicielem i w nim to wszyscy upadliśmy. Gdyby sama Ewa była zgrzeszyła, a Adam wytrwał w dobrem, nie bylibyśmy stracili nadprzyrodzonych...

Żołnierz Chrystusa i Maryi poprzez przykład życia

Mariologia

Żołnierz Chrystusa i Maryi poprzez przykład życia

O Chrystusie, Przywódcy wszystkich dusz walczących, Pismo Święte mówi, że zaczął „wypełniać i nauczać” (Mt 5, 19). Życie Jezusa było większą lekcją niż wszystkie Jego słowa. Jeżeli zatem, będąc uczniem Chrystusa, chcesz, aby twoje słowo było skuteczne, pokaż wyższość...

Życie wieczne jako postulat godności ludzkiej

Filozofia

Życie wieczne jako postulat godności ludzkiej

Jeżeli się z człowieka chce zrobić szatana złości i nieszczęścia, należy weń tylko wmówić, że jest Bogiem. Nic nie ma wygodniejszego nad moralność panteistyczną, w niej to leży tajemnica rozpowszechnienia się tej niedorzecznej nauki. Tymczasem człowiek patrząc w siebie, widzi,...

Królowanie Chrystusa a kobiety

Teologia

Królowanie Chrystusa a kobiety

Przyszedł więc czas, w którym każda niewiasta, każdego wieku i stanu, winna zastanowić się nad powagą położenia. Dzisiaj trzeba sobie powiedzieć, że Chrystusowi Panu należy się pierwsze miejsce w życiu, i że on musi zawładnąć myślami, słowami i uczynkami. Nie dość jednak...