Gaude Maria

Przeszkody w postępie duchowym

Teologia

Przeszkody w postępie duchowym

Jeśli więc żalisz się na przeszkody, tamujące bieg twego życia wewnętrznego, wskazujące na jakiś brak w uczuciu czy w praktykach pobożnych, zaprawiaj się w nabożeństwie do Matki Najświętszej, do świętego Człowieczeństwa Jezusa i do Bożego Ojcostwa, a ujrzysz skutek. Weź sobie te trzy rzeczy do serca, a żagle twe przestaną zwisać bezczynnie na rejach....

CZYTAJ DALEJ

Aktualności

Australijski „Różaniec do granic”

Już drugi rok z rzędu australijscy katolicy spotkali się 24 maja, aby otoczyć swój kontynent modlitwą różańcową....

Brazylia i Włochy poświęcone Niepokalanemu Sercu Maryi

W dniu 21 maja rząd Brazylii poświęcił naród Niepokalanemu Sercu Maryi....

Wiem, że modlitwa może nawrócić Rosję

Objawienia

Wiem, że modlitwa może nawrócić Rosję

Matka Boża Fatimska prosiła, abyśmy we wszystkim podporządkowali się Jezusowi Chrystusowi; abyśmy uznali Jego panowanie nad wszystkimi osobami, sprawami i rzeczami, nad wszystkimi naszymi zdolnościami oraz nad naszymi członkami. Jeśli wrogowie wiary mają dziś przewagę, to dzieje się...

Wpływ Maryi na życie społeczne

Mariologia

Wpływ Maryi na życie społeczne

Wewnętrzna i całkowita zależność Maryi od Chrystusa nie tylko w niczym nie pomniejsza ważności Jej roli, ale jeszcze bardziej ją podnosi. Maryja bowiem pozostawiona sobie samej, chociażby posiadała i wyjątkową łaskę, byłaby tylko zwykłym narzędziem w ręku Boga; złączona zaś z...

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Mariologia

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś...

Św. Józef a „czasy łoskotu”

Święci maryjni

Św. Józef a „czasy łoskotu”

Wokół kwestii „uciszenia wewnętrznego”, jak wokół każdej sprawy, o znaczeniu doniosłym i ogólnoludzkim, obraca się również sporo nieporozumień. Wyobrażamy sobie, iż da się ono wyłącznie osiągnąć drogą milczenia, a przecież na ustawiczne milczenie nas nie stać, bo życie...

Zmiany w obchodzie świąt maryjnych [po 1969 r.]

Historia Kościoła

Zmiany w obchodzie świąt maryjnych [po 1969 r.]

W nowym Kalendarzu, a konsekwentnie i w nowym Mszale Rzymskim, nazywanym Watykańskim lub Sakramentarzem Pawła VI, uszczuplono wykaz obowiązujących świąt maryjnych o charakterze dewocyjnym pozostawiając je poszczególnym narodom, zakonom czy osobistej pobożności kapłanów....

Maryja jako Nowa Ewa w nauczaniu Ojców Kościoła

Mariologia

Maryja jako Nowa Ewa w nauczaniu Ojców Kościoła

Jako że nasz pierwotny upadek nastąpił, gdy kobieta poczęła w sercu truciznę węża, nie jest zaskoczeniem, że nasze zbawienie przyszło, gdy kobieta poczęła w swym łonie ciało Wszechmogącego. Oboje, mężczyzna i kobieta, upadli: oboje musieli zostać przywróceni. Przez kobietę...