Gaude Maria

Zjednoczenie z Maryją a pokój duszy

Mariologia

Zjednoczenie z Maryją a pokój duszy

Są osoby, które się niepokoją niezależnością intelektualną innych. Próbują, poprzez argumenty i dyskusje, skłonić kogoś do akceptacji jakiegoś sposobu myślenia. A gdy te wysiłki pozostają próżne, wpadają w stan rozpaczy. W innych wypadkach powodem niepokoju jest dla nich zachowanie bliźnich. „Jak ludzie mogą tak postępować?”, myślą, „co za skandal!”. Czynią uwagi pod czyimś adresem, bezpośrednio lub poprzez aluzję, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich… Kiedy wszystko to okazuje się bezużyteczne, czują się wzburzeni. Niech tylko opowiedzą o swoim smutku Maryi. Ona pozwoli im zrozumieć, że ich problemem jest to, że są bardziej zainteresowani sobą niż Bogiem; że jeśli nie mają obowiązku wychowania jakiejś duszy, to powinni modlić się za nią i ją motywować, być może udzielić jej czasem jakiejś rady, ale nie zmuszać jej do zmiany myślenia lub postępowania. Gdy zaś są odpowiedzialne za kogoś, Bóg patrzy na ich wysiłek, a nie na sukces. Niech modlą się i naśladują Jego cierpliwość....

CZYTAJ DALEJ

Aktualności

Film o objawieniach Matki Bożej w Knock

Film dokumentujący objawienie w Knock w 1879 r. zostanie pokazany w Watykanie....

Czechy: Odbudowa Maryjnej Kolumny

Szesnastometrowa kolumna z dwumetrową figurą Maryi to XVII-wieczne wotum wdzięczności mieszkańców Pragi za ocalenie miasta przed szwedzką inwazją w 1648 r....

Pius XI: jedności chrześcijan - tylko za wstawiennictwem Zwyciężczyni wszystkich herezji

Historia Kościoła

Pius XI: jedności chrześcijan - tylko za wstawiennictwem Zwyciężczyni wszystkich herezji

Z okazji "Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan" przypominamy encyklikę Papieża Piusa XI MORTALIUM ANIMOS: O popieraniu prawdziwej jedności religii. "W tej ważnej i doniosłej sprawie - pisze Ojciec Święty - prosimy o wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy Maryi, Matki Łaski Bożej,...

Znaki naszych czasów

Historia Kościoła

Znaki naszych czasów

Jednym z powodów, dla których kryzys musi nadejść, jest zapobiegnięcie fałszywej identyfikacji Kościoła ze światem. Pan Jezus pragnął, aby Jego naśladowcy byli odmienni w duchu od tych, którzy za Nim nie podążali. Jednak ta linia demarkacyjna stała się niewyraźna. Przeciętność...

Maryja - Matka Emanuela

Mariologia

Maryja - Matka Emanuela

Nauka o ścisłej łączności Matki z Chrystusem w dziele naszego odrodzenia i uświęcenia znajduje swoje potwierdzenie w najstarszej wierze Kościoła. Odkąd bowiem tylko Kościół w swojej liturgii zaczął czcić Maryję, zawsze stosował do Niej teksty zaczerpnięte z ksiąg...

Maryja udziela prawdziwej mądrości

Święci maryjni

Maryja udziela prawdziwej mądrości

Oto zdawało się Albertowi, że przez mur klasztorny chce przeskoczyć i porzucić życie zakonne. Ale oto na murze ujrzał cztery dziewice przedziwnej piękności, a jedną z nich świetniejszą nad trzy inne. Gdy już był na szczycie muru, strąciła go jedna z owych dziewic; co gdy się i...

Niepokalane Poczęcie

Mariologia

Niepokalane Poczęcie

Poczęcie bez zmazy to niezrównana czystość przynależna Matce Boga. Ponieważ ma nosić, karmić, na rękach swych piastować Słowo wcielone, do którego mówić będzie „mój Synu", dlatego nie może nawet przelotnie być odwróconą od Boga, stać pod sztandarem szatana. Ponieważ...

Pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny i jego źródło cz. 2

Mariologia

Pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny i jego źródło cz. 2

Jezus znał przecież zamiary swego Ojca wobec Maryi. Wiedział On dobrze, że najpierw, jako pośredniczka między Ojcem a ludzkością, otrzymała udział we Wcieleniu, aby przez nie mogło być dokonane Odkupienie. Wiedział On również, jak doskonale odpowiedziała Ona w następstwie temu,...