Gaude Maria

Koronka ku czci Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny

Do pobrania

Koronka ku czci Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny

Pewnego razu, gdy św. Weronika z Binasco rozważała Mękę Pańską, Pan Jezus rzekł do niej: „Córko moja, miłe mi są łzy, które wylewasz nad męką moją, ale ponieważ niezmiernie kocham moją Matkę Marię, większą sprawisz mi pociechę, gdy rozważać będziesz boleści, które Ona wycierpiała w czasie mojej męki”. Przed św. Brygidą skarżyła się Matka Najświętsza, że mało jest dusz które by rozważały Jej boleści i z Nią współcierpiały. Św. Alfons Liguori w dziele „Uwielbienia Marii” opowiada, że po Wniebowzięciu, okazała się św. Janowi Ewangeliście Najświętsza Maria Panna prosząca Syna swego o łaski, dla czcicieli boleści, które wycierpiała w ciągu swego życia. Wówczas Pan Jezus obiecał szczególne łaski dla tych wszystkich, którzy czcić będą boleści Jego Najświętszej Matki....

CZYTAJ DALEJ

Aktualności

Matka Boża ze Wzgórza uczczona przez rybaków

W tym roku hołd Patronce rybaków oddał także szef wenezuelskiego ministerstwa ds. połowów i gospodarki morskiej ...

Kubańscy dysydenci uczczą Najświętszą Maryję Pannę

Masowe manifestacje ku czci Matki Bożej Miłosierdzia, Patronki Kuby, w Jej święto 8 września....

Sodalicje Mariańskie w historii Polski

Historia Kościoła

Sodalicje Mariańskie w historii Polski

"Hrabia Althan przywiózł ze sobą do Warszawy statuty świeżo założonego w Wiedniu zakonu Rycerzy Chrześcijańskich (militia christiana) pod wezwaniem N. Maryi Panny i św. Jerzego, który miał na celu walkę zarówno z niewierną Turcją i protestancką Europą; miał (dalej) pomóc...

Rola Maryi w edukacji: Nauczanie ideałów

Mariologia

Rola Maryi w edukacji: Nauczanie ideałów

Świat ideałów jest złożonym światem zasad, standardów, wartości i motywów, z których wszystkie są zasadniczo pojęciami abstrakcyjnymi. Niemniej za każdym z nich stoi obraz będący efektem własnego doświadczenia człowieka. Ideał, jeżeli jest prawdziwie kochany, staje się silną...

Odezwa w sprawie poświęcenia narodu Niepokalanemu Sercu Maryi

Historia Kościoła

Odezwa w sprawie poświęcenia narodu Niepokalanemu Sercu Maryi

W wielkiej chwili odnawiamy dawne przymierze z naszą Niepokalaną Królową, by pod Jej wszechmocną opieką realizować Królestwo Boże i w polskich duszach i zasady Chrystusowe w polskim życiu. Niech ten święty sojusz z Niepokalaną Królową wszechświata w swych skutkach przyspieszy...

Śmierć i Wniebowzięcie Maryi

Mariologia

Śmierć i Wniebowzięcie Maryi

"Przesłanie jest czytelne: Maryja jest najściślej złączona z Chrystusem w walce przeciwko diabłu. Walka ta doprowadziła do ich zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Zwycięstwo nad grzechem zostało odniesione na Kalwarii. Maryja miała w nim swój udział. Zwycięstwem nad śmiercią było...

Bp Keenan: Modlitwa o nowy dogmat maryjny

Objawienia

Bp Keenan: Modlitwa o nowy dogmat maryjny

W ten sam sposób w naszych czasach rośnie poczucie, że zanim dzieło Pana Jezusa dokona się w naszej historii, świat będzie musiał najpierw przyjąć Maryję jako swoją Matkę w Jej godności Współodkupicielki, Pośredniczki i Orędowniczki. I dlatego cieszę się, że mogę tu być, aby...

Matka Boża a nasza cywilizacja (cz. 3) – Uniwersytety, społeczeństwo, polityka

Historia Kościoła

Matka Boża a nasza cywilizacja (cz. 3) – Uniwersytety, społeczeństwo, polityka

Uniwersytety nie powstawały w sposób naturalny w każdej cywilizacji, w której wynaleziono alfabet i zgromadzono książki. Uczelnie miały tylko jeden początek i była nim epoka chrześcijaństwa, za panowania Matki Bożej. Jest to najwyższe uznanie, jakie społeczeństwo kiedykolwiek...