Gaude Maria

Pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny i jego źródło cz. 1

Mariologia

Pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny i jego źródło cz. 1

W starym testamencie Ewa miała stanowisko wyraźnie określone i to istotne. Wprawdzie losy rodu ludzkiego spoczywały na Adamie, on był naszym przedstawicielem i w nim to wszyscy upadliśmy. Gdyby sama Ewa była zgrzeszyła, a Adam wytrwał w dobrem, nie bylibyśmy stracili nadprzyrodzonych przywilejów, które mu były dane jako naszemu pierwszemu ojcu. ... Ewa współdziałała w grzechu nie jak narzędzie lub członek, bierny wykonawca rozkazów, ale w sposób poufny i osobisty; ona to doprowadziła do grzechu, jako jego pozytywna przyczyna sprawcza, jako przyczyna sine qua non. Otrzymała też swój udział w karze; wyrok wydany na nią uznaje w niej czynnik sprawczy pokusy i grzechu stąd wynikłego...W tym wiekopomnym dramacie trzy osoby wzięły udział; wąż, niewiasta i mężczyzna. Ale oto w chwili ogłaszania wyroku Bóg zapowiedział zdarzenie, w którym znowu mieli się spotkać wąż, niewiasta i mężczyzna; mężczyzna miał być drugim Adamem, niewiasta miała być drugą Ewą i ta druga Ewa miała być matką nowego Adama. «Położę nieprzyjaźń między tobą i niewiastą, między jej nasieniem i twoim». Potomstwo niewiasty to Wcielone Słowo, a niewiasta, której jest Ono potomstwem czy też synem, jest Maryja, Jego Matka. Oto, jakie miejsce Bóg wyznaczył N. Maryi Pannie w planie Odkupienia....

CZYTAJ DALEJ

Aktualności

30-lecie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej

W liście do wiernych papież Franciszek zachęcił do ufnego zawierzenia swoich spraw Matce Bożej Miłosierdzia ...

Bp Nitkiewicz: zachęta do inspirowania się postawą Maryi

Matka Boża powinna być bardziej obecna w codziennym życiu przez modlitwę i naśladowanie...

Żołnierz Chrystusa i Maryi poprzez przykład życia

Mariologia

Żołnierz Chrystusa i Maryi poprzez przykład życia

O Chrystusie, Przywódcy wszystkich dusz walczących, Pismo Święte mówi, że zaczął „wypełniać i nauczać” (Mt 5, 19). Życie Jezusa było większą lekcją niż wszystkie Jego słowa. Jeżeli zatem, będąc uczniem Chrystusa, chcesz, aby twoje słowo było skuteczne, pokaż wyższość...

Życie wieczne jako postulat godności ludzkiej

Filozofia

Życie wieczne jako postulat godności ludzkiej

Jeżeli się z człowieka chce zrobić szatana złości i nieszczęścia, należy weń tylko wmówić, że jest Bogiem. Nic nie ma wygodniejszego nad moralność panteistyczną, w niej to leży tajemnica rozpowszechnienia się tej niedorzecznej nauki. Tymczasem człowiek patrząc w siebie, widzi,...

Królowanie Chrystusa a kobiety

Teologia

Królowanie Chrystusa a kobiety

Przyszedł więc czas, w którym każda niewiasta, każdego wieku i stanu, winna zastanowić się nad powagą położenia. Dzisiaj trzeba sobie powiedzieć, że Chrystusowi Panu należy się pierwsze miejsce w życiu, i że on musi zawładnąć myślami, słowami i uczynkami. Nie dość jednak...

Maryja w życiu św. kardynała Newmana

Święci maryjni

Maryja w życiu św. kardynała Newmana

Zanim Newman postanowił zostać katolikiem, jego zrozumienie roli Maryi w życiu chrześcijan i w dziele odkupienia ludzkości zostało znacznie pogłębione dzięki lekturze Ojców Kościoła. Pisząc o Trzecim Soborze Ekumenicznym w Efezie (431 r.), gdzie potwierdzono godność Maryi jako...

Poświęcenie rodzaju ludzkiego Maryi w intencji pokoju na świecie

Mariologia

Poświęcenie rodzaju ludzkiego Maryi w intencji pokoju na świecie

Siłą, której potrzebujemy w obecnych wstrząsach, jest modlitwa Maryi, Matki wszystkich ludzi, która otrzyma dla nas pokój od Zbawiciela. Jej wstawiennictwo ma ogromną moc przeciwko złemu duchowi, który opanował ludzi, klasy i narody. Jeśli formalny pakt z demonem, uczyniony przez...

Pius XI: O Różańcu Świętym

Mariologia

Pius XI: O Różańcu Świętym

Łatwy to, bez wątpienia, Czcigodni Bracia, i do wszystkich dostosowany umysłów, nawet prostych i nieuczonych, sposób modlitwy rozpowszechniony cudownie przez św. Dominika nie bez zachęty ze strony Matki Bożej i bez pobudki niebiańskiej. Jakże bardzo mylą się ci, którzy odrzucają go...