Gaude Maria

O poświęceniu rodzin Niepokalanemu Sercu Maryi

Objawienia

O poświęceniu rodzin Niepokalanemu Sercu Maryi

Zwracamy się do wszystkich rodzin, bez wyjątku, jak Polska długa i szeroka, z gorącym wezwaniem, by się poświęciły Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech w tym wielkim dziele odrodzenia naszej Ojczyźnie nie zabraknie ani jednego ogniska domowego. Matka Najświętsza pragnie każdy dom polski...

La Salette: Powrotna fala do Boga

Objawienia

La Salette: Powrotna fala do Boga

Hasło powrotu do Boga zabrzmiało. Trzy tygodnie po zjawieniu dziekan miejscowy mógł napisać do biskupa: „Objawienie wywarło cudowne skutki. Ludzie uczęszczają na nabożeństwa i przestali pracować w niedzielę”. Kościoły przybrały wygląd jak najbardziej wzruszający i budujący....

La Salette: U stóp Matki Płaczącej

Objawienia

La Salette: U stóp Matki Płaczącej

Piękna Pani powierzyła najpierw chłopcu potem dziewczynce tajemnice, nakazując, by ich nie zdradziły nikomu. Dzieci pozostały wierne poleceniu. Nawet między sobą nie mówiły o nich nigdy. Po wiele razy chciano je podchwycić, to znowu zmusić groźbą, albo pociągnąć piękną...

Bp Keenan: Modlitwa o nowy dogmat maryjny

Objawienia

Bp Keenan: Modlitwa o nowy dogmat maryjny

W ten sam sposób w naszych czasach rośnie poczucie, że zanim dzieło Pana Jezusa dokona się w naszej historii, świat będzie musiał najpierw przyjąć Maryję jako swoją Matkę w Jej godności Współodkupicielki, Pośredniczki i Orędowniczki. I dlatego cieszę się, że mogę tu być, aby...

Wiem, że modlitwa może nawrócić Rosję

Objawienia

Wiem, że modlitwa może nawrócić Rosję

Matka Boża Fatimska prosiła, abyśmy we wszystkim podporządkowali się Jezusowi Chrystusowi; abyśmy uznali Jego panowanie nad wszystkimi osobami, sprawami i rzeczami, nad wszystkimi naszymi zdolnościami oraz nad naszymi członkami. Jeśli wrogowie wiary mają dziś przewagę, to dzieje się...