Gaude Maria

Św. Andrzej Bobola - niezwyciężony bohater Chrystusowy

Święci maryjni

Św. Andrzej Bobola - niezwyciężony bohater Chrystusowy

Wzdraga się dusza na wspomnienie wszystkich tych mąk, które bohater Chrystusowy z niezłomnym męstwem i nieugiętą wiarą przecierpiał. „Po obiciu kijami i dotkliwych policzkach, przywiązany sznurem do konia, ciągniony był przez jeźdźca na powrozie męczącą i krwawa drogą aż do...

Maryja jako zorza w świetle nauki św. Tomasza z Akwinu

Święci maryjni

Maryja jako zorza w świetle nauki św. Tomasza z Akwinu

W dniu 7 marca, w rocznicę śmierci św. Tomasza z Akwinu, Kościół Katolicki obchodzi uroczystość tego Świętego, zwanego Doktorem Anielskim. Z tej okazji przytaczamy fragment książki Rozmyślania o Matce Bożej w świetle nauki św. Tomasza z Akwinu autorstwa o. Konstantego Marii...

Św. Stanisław Kostka (3) – w Rostkowie

Święci maryjni

Św. Stanisław Kostka (3) – w Rostkowie

Dokumenty kościelne ukazują nam Jana Kostkę, dziadka św. Stanisława, jako fundatora prywatnych kaplic w kościele parafialnym w Przasnyszu i w Rostkowie. W roku 1488 biskup płocki pozwolił „erigi et construi oraculum in Rostkow"; a ksiądz Michał Boniecki, proboszcz przasnyski,...

Św. Stanisław Kostka (2) – dom rodzinny

Święci maryjni

Św. Stanisław Kostka (2) – dom rodzinny

Małgorzata była jedną z tych niewielu niewiast, z tych szczęśliwych matek, które mogły modlić się do swego dziecka i być świadkiem powszechnej czci oddawanej synowi. To szczęście matki wysłużyła sobie nie tylko przez fakt fizycznego zrodzenia Stanisława, ale przez urabianie całej...

Św. Stanisław Kostka (1): najbliższe otoczenie Świętego

Święci maryjni

Św. Stanisław Kostka (1): najbliższe otoczenie Świętego

Szlachta mazowiecka była religijna i szczerze przywiązana do Kościoła katolickiego. I chociaż nowinki religijnej obejmowały inne połacie Polski, chociaż husytyzm już wcześniej przed reformacją nawiedzał sąsiednią ziemię dobrzyńską, to jednak nie dosięgnął województw...