Gaude Maria

Żywot Świętego Bernarda (4): Święty Bernard wybrany opatem w Clairvaux, czyli w Jasnej dolinie

Święci maryjni

Żywot Świętego Bernarda (4): Święty Bernard wybrany opatem w Clairvaux, czyli w Jasnej dolinie

Przybycie zakonników i objęcie przez nich dzikiego miejsca w posiadanie, odbyło się bardzo uroczyście. Pod mądrym a bogobojnym kierownictwem św. Bernarda, zakwitło w nowej osadzie życie zakonne. Wskutek świątobliwości prawie anielskiej tych nowych mieszkańców, dolina dotąd zbójecka,...

Żywot Świętego Bernarda (3): Przyjęcie do zakonu i nowicjat

Święci maryjni

Żywot Świętego Bernarda (3): Przyjęcie do zakonu i nowicjat

Pomimo ustawicznego czuwania nad sobą, aby najmniejszego błędu nie popełnić i ściśle zachować regułę nie tylko pozornie, ale wolą i sercem, dopuścił się jednak dwóch lekkich przewinień, które go do tym większej gorliwości i baczności nad sobą samym pobudzały. Po wstąpieniu do...

Żywot Świętego Bernarda (2): Walka przed wstąpieniem do klasztoru

Święci maryjni

Żywot Świętego Bernarda (2): Walka przed wstąpieniem do klasztoru

Bernard zapragnął wstąpić do surowego nowo powstałego klasztoru Cystersów. Aby jednak łatwiej zrozumieć przemianę w duszy Świętego, który, porzucając świat, poddał się pod jarzmo trudnej reguły cysterskiej, warto rozważyć pokrótce walkę, jaką stoczył w duszy, nad...

Żywot Świętego Bernarda (1) - Młodość

Święci maryjni

Żywot Świętego Bernarda (1) - Młodość

Kronikarze piszą, że Aletta, będąc w stanie błogosławionym, miała przerażający sen. Zdawało się jej, że nosi w sobie białego, natarczywie szczekającego psa. Zdziwiona i zmartwiona, zwierzyła się z tego snu pewnemu kapłanowi, prosząc go o wyjaśnienie. Natchniony Duchem Bożym...