Gaude Maria

Św. Józef a „czasy łoskotu”

Święci maryjni

Św. Józef a „czasy łoskotu”

Wokół kwestii „uciszenia wewnętrznego”, jak wokół każdej sprawy, o znaczeniu doniosłym i ogólnoludzkim, obraca się również sporo nieporozumień. Wyobrażamy sobie, iż da się ono wyłącznie osiągnąć drogą milczenia, a przecież na ustawiczne milczenie nas nie stać, bo życie...

Siła miłości Boga

Święci maryjni

Siła miłości Boga

Z okazji uroczystości św. Alberta Wielkiego w dniu 15 listopada, przypominamy fragment przypisywanego mu dzieła "O jedności z Bogiem" - "Siła miłości Boga". "Miłość jest życiem duszy, jej szatą godową, jej doskonałością. Na miłości opiera się prawo, prorocy i nauki Pana (Mt 22,...

Dusza apostolstwa - nabożeństwo do Niepokalanej Matki

Święci maryjni

Dusza apostolstwa - nabożeństwo do Niepokalanej Matki

Czy człowiek apostołujący ma wyrwać duszę z grzechu, czy ma w niej rozwinąć cnoty, zawsze powinien mieć jako pierwszy cel, za przykładem św. Pawła, zrodzić Zbawiciela w tych duszach. A ponieważ, jak powiada Bossuet, Bóg postanowił dać nam Zbawiciela za pośrednictwem Maryi,...

Św. Stanisław Kostka (5) – Podróż Stanisława z Wiednia do Rzymu

Święci maryjni

Św. Stanisław Kostka (5) – Podróż Stanisława z Wiednia do Rzymu

Była to trzynasta niedziela po Zielonych Świątkach, w uroczystość św. Wawrzyńca. W przeddzień, w sobotę napisał Stanisław krótki list, w którym tłumaczył się przed Pawłem i Bilińskim ze swego czynu. Oznajmił mianowicie, że jest powołany od Boga do zakonu, a ponieważ nie może...

Św. Stanisław Kostka (4) – w Wiedniu

Święci maryjni

Św. Stanisław Kostka (4) – w Wiedniu

Sam Stanisław powrót do zdrowia zawdzięczał cudownej interwencji Matki Bożej. Opowiadał w nowicjacie, że gdy lekarze stwierdzili stan poważny i gdy nie mogli wskazać środków zaradczych, on zwrócił się o pomoc do Matki Bożej. Ujrzał wtedy Maryję z Dzieciątkiem Jezus, które...