Gaude Maria

Przeszkody w postępie duchowym

Teologia

Przeszkody w postępie duchowym

Jeśli więc żalisz się na przeszkody, tamujące bieg twego życia wewnętrznego, wskazujące na jakiś brak w uczuciu czy w praktykach pobożnych, zaprawiaj się w nabożeństwie do Matki Najświętszej, do świętego Człowieczeństwa Jezusa i do Bożego Ojcostwa, a ujrzysz skutek. Weź sobie...

Zmiany w obchodzie świąt maryjnych [po 1969 r.]

Historia Kościoła

Zmiany w obchodzie świąt maryjnych [po 1969 r.]

W nowym Kalendarzu, a konsekwentnie i w nowym Mszale Rzymskim, nazywanym Watykańskim lub Sakramentarzem Pawła VI, uszczuplono wykaz obowiązujących świąt maryjnych o charakterze dewocyjnym pozostawiając je poszczególnym narodom, zakonom czy osobistej pobożności kapłanów....

Encyklika Piusa XI MORTALIUM ANIMOS: O popieraniu prawdziwej jedności religii

Organizacja Kościoła

Encyklika Piusa XI MORTALIUM ANIMOS: O popieraniu prawdziwej jedności religii

W styczniu br. w różnych miastach Polski protestancka organizacja Ekumenia organizuje szereg imprez poświęconych tematyce jedności chrześcijan. Z tej okazji wszystkim wiernym przypominamy Encyklikę Ojca Świętego Piusa XI MORTALIUM ANIMOS, zgodnie z którą Kościół Katolicki zabrania...

Niepokalane Serce Maryi zatriumfuje - wykład Abp Jana Pawła Lengi

Organizacja Kościoła

Niepokalane Serce Maryi zatriumfuje - wykład Abp Jana Pawła Lengi

Arcybiskup Jan Paweł Lenga MIC: Słowo pasterskie podczas konferencji w Niepokalanowie, 15.09.2018. Słowo wygłoszone 15 września Roku Pańskiego 2018 w Niepokalanowie podczas konferencji zorganizowanej w trosce o wiarę katolicką w naszej Ojczyźnie – „Kościół Katolicki w czasach...

Encyklika św. Piusa X Tribus circiter „O mariawitach albo mistycznych kapłanach polskich”

Historia Kościoła

Encyklika św. Piusa X Tribus circiter „O mariawitach albo mistycznych kapłanach polskich”

Około trzech lat temu Stolica Apostolska powzięła wiadomość, że pewna liczba kapłanów w Waszych diecezjach, z młodego głównie kleru, utworzyła jakieś niby zakonne stowarzyszenie pod nazwą „Mariawitów”, czyli „kapłanów mistyków” bez żadnego na to zezwolenia ze strony...