Gaude Maria

Pius XI: jedności chrześcijan - tylko za wstawiennictwem Zwyciężczyni wszystkich herezji

Historia Kościoła

Pius XI: jedności chrześcijan - tylko za wstawiennictwem Zwyciężczyni wszystkich herezji

Z okazji "Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan" przypominamy encyklikę Papieża Piusa XI MORTALIUM ANIMOS: O popieraniu prawdziwej jedności religii. "W tej ważnej i doniosłej sprawie - pisze Ojciec Święty - prosimy o wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy Maryi, Matki Łaski Bożej,...

Znaki naszych czasów

Historia Kościoła

Znaki naszych czasów

Jednym z powodów, dla których kryzys musi nadejść, jest zapobiegnięcie fałszywej identyfikacji Kościoła ze światem. Pan Jezus pragnął, aby Jego naśladowcy byli odmienni w duchu od tych, którzy za Nim nie podążali. Jednak ta linia demarkacyjna stała się niewyraźna. Przeciętność...

Życie wieczne jako postulat godności ludzkiej

Filozofia

Życie wieczne jako postulat godności ludzkiej

Jeżeli się z człowieka chce zrobić szatana złości i nieszczęścia, należy weń tylko wmówić, że jest Bogiem. Nic nie ma wygodniejszego nad moralność panteistyczną, w niej to leży tajemnica rozpowszechnienia się tej niedorzecznej nauki. Tymczasem człowiek patrząc w siebie, widzi,...

Królowanie Chrystusa a kobiety

Teologia

Królowanie Chrystusa a kobiety

Przyszedł więc czas, w którym każda niewiasta, każdego wieku i stanu, winna zastanowić się nad powagą położenia. Dzisiaj trzeba sobie powiedzieć, że Chrystusowi Panu należy się pierwsze miejsce w życiu, i że on musi zawładnąć myślami, słowami i uczynkami. Nie dość jednak...

Sodalicje Mariańskie w historii Polski

Historia Kościoła

Sodalicje Mariańskie w historii Polski

"Hrabia Althan przywiózł ze sobą do Warszawy statuty świeżo założonego w Wiedniu zakonu Rycerzy Chrześcijańskich (militia christiana) pod wezwaniem N. Maryi Panny i św. Jerzego, który miał na celu walkę zarówno z niewierną Turcją i protestancką Europą; miał (dalej) pomóc...