Gaude Maria

Sodalicje Mariańskie w historii Polski

Historia Kościoła

Sodalicje Mariańskie w historii Polski

"Hrabia Althan przywiózł ze sobą do Warszawy statuty świeżo założonego w Wiedniu zakonu Rycerzy Chrześcijańskich (militia christiana) pod wezwaniem N. Maryi Panny i św. Jerzego, który miał na celu walkę zarówno z niewierną Turcją i protestancką Europą; miał (dalej) pomóc...

Odezwa w sprawie poświęcenia narodu Niepokalanemu Sercu Maryi

Historia Kościoła

Odezwa w sprawie poświęcenia narodu Niepokalanemu Sercu Maryi

W wielkiej chwili odnawiamy dawne przymierze z naszą Niepokalaną Królową, by pod Jej wszechmocną opieką realizować Królestwo Boże i w polskich duszach i zasady Chrystusowe w polskim życiu. Niech ten święty sojusz z Niepokalaną Królową wszechświata w swych skutkach przyspieszy...

Matka Boża a nasza cywilizacja (cz. 3) – Uniwersytety, społeczeństwo, polityka

Historia Kościoła

Matka Boża a nasza cywilizacja (cz. 3) – Uniwersytety, społeczeństwo, polityka

Uniwersytety nie powstawały w sposób naturalny w każdej cywilizacji, w której wynaleziono alfabet i zgromadzono książki. Uczelnie miały tylko jeden początek i była nim epoka chrześcijaństwa, za panowania Matki Bożej. Jest to najwyższe uznanie, jakie społeczeństwo kiedykolwiek...

Matka Boża a nasza cywilizacja (cz. 2) – katedry, malarstwo i rzeźba

Historia Kościoła

Matka Boża a nasza cywilizacja (cz. 2) – katedry, malarstwo i rzeźba

W roku 1144 Robert de Torigui, opat z Mont Saint Michel we Francji, pisał w swojej kronice opactwa: „W tym roku wierni w Chartres zaprzęgli się jak zwierzęta do wozów załadowanych kamieniami, drewnem, pszenicą i wszystkim, co było potrzebne do budowy katedry i ciągnęli wozy, podczas gdy...

Matka Boża a nasza cywilizacja (cz. 1) – świtanie w ciemnościach

Historia Kościoła

Matka Boża a nasza cywilizacja (cz. 1) – świtanie w ciemnościach

Jednym z tytułów, którym nie zwracamy się do Matki Bożej w żadnej z naszych litanii jest tytuł „Królowej Cywilizacji”. Być może chodzi o to, że nie mieliśmy czasu, aby go tam wstawić, ponieważ słowo cywilizacja jest słowem nowym, istniejącym zaledwie około sześciu pokoleń. ...