Gaude Maria

Home centrality, czyli sztuka zarządzania domem

Filozofia

Home centrality, czyli sztuka zarządzania domem

Powszechnie uważa się, że dystans społeczny, zakaz opuszczania domów oraz zawieszenie działalności firm i instytucji w czasie trwania pandemii COVID-19 postawiły świat na głowie. Pewna zmiana nastąpiła także w życiu domowym społeczeństw: ludzie zamknięci w domach zaczęli piec...

O potrzebie prawdy w żywotach świętych

Teologia

O potrzebie prawdy w żywotach świętych

Na cóż bowiem zda się ta granicząca niemal z nierzetelnością stronniczość, która skłania pisarzy do mniemania, że słabości świętego winni pokrywać płaszczem tajemnicy? Czyż ten, co tak postępuje, nie mówi niejako do czytelników: „Nie pokażę wam, jakim był w istocie...

Anglia: List pasterski w sprawie ponownego poświęcenia Anglii jako Wiana Maryi

Historia Kościoła

Anglia: List pasterski w sprawie ponownego poświęcenia Anglii jako Wiana Maryi

W czasach amnezji - zapomnienia - o chrześcijańskiej przeszłości, przypominamy sobie, jak Anglia zaczęła od pragnienia powiedzenia „tak” łasce Bożej, aby niegdyś pogański lud mógł dzielić zwycięstwo Chrystusa na pustyni, ucząc się żyć „każdym słowem, które pochodzi z ust...

Bóg obdarza nas w każdej chwili nieskończonymi dobrami

Teologia

Bóg obdarza nas w każdej chwili nieskończonymi dobrami

Chwila obecna jest wypełniona nieskończonymi skarbami. Posiada ich więcej, niż możesz przyjąć. Wiara jest ich miarą. Wierz, a zdobędziesz je wszystkie. Miłość także jest miarą. Im bardziej serce kocha, tym mocniej pragnie. A im mocniej pragnie, tym więcej znajduje. Wola Boża ukazuje...

Katolik uczynkiem i prawdą: gorliwość

Teologia

Katolik uczynkiem i prawdą: gorliwość

Lecz ja ci mówię, że większa to rzecz nawrócić jednego stuletniego grzesznika, niż utrzymać w niewinności stu maluczkich. I bardziej przysłużył się prawdzie, kto nawrócił jednego grzesznika, niż ten kto poprzestał na wykazaniu błędów stu nauczycieli fałszu. I podobnież, choć...