Gaude Maria

Moralnie znaczy twórczo

Filozofia

Moralnie znaczy twórczo

Promowany przez ONZ model człowieka nie tylko redukuje go do sfery materialnej, ale przede wszystkim ogranicza jego wolność wyboru. Narzucanie określonego systemu quasi-etycznego jako uniwersalnego i niezawodnie prowadzącego do budowy dobra wspólnego ma skłonić człowieka do wiary, że nie...

O wpływie korporacji na państwo - przypadek Irlandii

Filozofia

O wpływie korporacji na państwo - przypadek Irlandii

Powszechnie uważa się, że korporacje międzynarodowe służą gospodarce narodowej, ponieważ tworzą miejsca pracy. Pytanie brzmi, czy służą dobru wspólnemu państwa w perspektywie długookresowej. Czy koszty i straty nie przewyższają korzyści? Tym, co zaciemnia wiele analiz wpływu...

Apostolat katolicki w duchu św. Maksymiliana

Organizacja Kościoła

Apostolat katolicki w duchu św. Maksymiliana

Celem świętego Maksymiliana oraz jego współbraci nie było tworzenie katolickiego czasopisma, katolickiej gazety czy katolickiej drukarni, ale było nim stworzenie apostolatu, który najskuteczniej służyłby Niepokalanej. Jeśli cokolwiek nie było zgodne z tym ideałem, nie miało racji bytu...

Home centrality, czyli sztuka zarządzania domem

Filozofia

Home centrality, czyli sztuka zarządzania domem

Powszechnie uważa się, że dystans społeczny, zakaz opuszczania domów oraz zawieszenie działalności firm i instytucji w czasie trwania pandemii COVID-19 postawiły świat na głowie. Pewna zmiana nastąpiła także w życiu domowym społeczeństw: ludzie zamknięci w domach zaczęli piec...

O potrzebie prawdy w żywotach świętych

Teologia

O potrzebie prawdy w żywotach świętych

Na cóż bowiem zda się ta granicząca niemal z nierzetelnością stronniczość, która skłania pisarzy do mniemania, że słabości świętego winni pokrywać płaszczem tajemnicy? Czyż ten, co tak postępuje, nie mówi niejako do czytelników: „Nie pokażę wam, jakim był w istocie...