Gaude Maria

Przeszkody w postępie duchowym

Teologia

Przeszkody w postępie duchowym

Jeśli więc żalisz się na przeszkody, tamujące bieg twego życia wewnętrznego, wskazujące na jakiś brak w uczuciu czy w praktykach pobożnych, zaprawiaj się w nabożeństwie do Matki Najświętszej, do świętego Człowieczeństwa Jezusa i do Bożego Ojcostwa, a ujrzysz skutek. Weź sobie...

O. Pio i Najświętsze Serce Pana Jezusa

Teologia

O. Pio i Najświętsze Serce Pana Jezusa

Duszom, którymi o. Pio kierował, radził, by przede wszystkim w swoim duchowym rozwoju starały się żyć głębokim nabożeństwem do Bożego Serca. Gdy nadchodziły nawałnice, które krzyżem znaczyły jego istnienie, a także i wiadomości ze świata, które polecano jego modlitwie, on te...

Harmonia jako owoc Ducha Św.

Teologia

Harmonia jako owoc Ducha Św.

Każdy człowiek sądzi w praktyce zgodnie ze skłonnościami swej woli i swego zmysłowego pożądania, toteż jeżeli te skłonności nie są opanowane przez cnoty, to sąd praktyczny człowieka nie będzie właściwy. Będzie niekiedy tylko pozornie roztropny, wskazując na pewną bystrość...

Zaślubiny duszy z Bogiem

Teologia

Zaślubiny duszy z Bogiem

Łaska uświęcająca zaślubia duszę z Bogiem, bo ją z Nim jednoczy, a dusza dzięki łasce i towarzyszącym jej cnotom oddaje się Bogu. Ze wzrostem łaski i cnoty miłości ta łączność się pogłębia. Dusza, w miarę jak coraz pełniej oddaje się Bogu, a Bóg jej, staje się coraz...