Gaude Maria

Katolicyzm a filozofia (1)

Filozofia

Katolicyzm a filozofia (1)

Jest coś zaskakującego w zarzucie tak często wysuwanym przez dogmatykę reformowaną, jakoby katolickie ujęcie problemu [wiary] przeceniało nadmiernie prawa rozumu ze szkodą dla wiary i umniejszało przez to bezwzględny szacunek, jaki człowiek winien jest majestatowi słowa Bożego....