Gaude Maria

O wpływie korporacji na państwo - przypadek Irlandii

Filozofia

O wpływie korporacji na państwo - przypadek Irlandii

Powszechnie uważa się, że korporacje międzynarodowe służą gospodarce narodowej, ponieważ tworzą miejsca pracy. Pytanie brzmi, czy służą dobru wspólnemu państwa w perspektywie długookresowej. Czy koszty i straty nie przewyższają korzyści? Tym, co zaciemnia wiele analiz wpływu...

Home centrality, czyli sztuka zarządzania domem

Filozofia

Home centrality, czyli sztuka zarządzania domem

Powszechnie uważa się, że dystans społeczny, zakaz opuszczania domów oraz zawieszenie działalności firm i instytucji w czasie trwania pandemii COVID-19 postawiły świat na głowie. Pewna zmiana nastąpiła także w życiu domowym społeczeństw: ludzie zamknięci w domach zaczęli piec...

Życie wieczne jako postulat godności ludzkiej

Filozofia

Życie wieczne jako postulat godności ludzkiej

Jeżeli się z człowieka chce zrobić szatana złości i nieszczęścia, należy weń tylko wmówić, że jest Bogiem. Nic nie ma wygodniejszego nad moralność panteistyczną, w niej to leży tajemnica rozpowszechnienia się tej niedorzecznej nauki. Tymczasem człowiek patrząc w siebie, widzi,...

Pedagogiczne poglądy Św. Grzegorza z Nazjanzu

Filozofia

Pedagogiczne poglądy Św. Grzegorza z Nazjanzu

Wykształcony i dobry nauczyciel w teorii pedagogicznej Grzegorza odgrywa rolę naczelną. Przy każdej sposobności podkreśla jego zalety. A więc musi być przede wszystkim przygotowanym do swego zawodu, musi być sam światłem, jeśli chce innym świecić. Musi być bezwzględnie...

Przyjemność intelektualna i zmysłowa wg Doktora Anielskiego

Filozofia

Przyjemność intelektualna i zmysłowa wg Doktora Anielskiego

Otóż przyjemności pożądania zmysłowego nie stanowią sprawdzianu dobroci i złości moralnej, gdyż np. pożywienie jest dobre zarówno dla dobrych, jak i złych. Lecz wola ludzi dobrych doznaje przyjemności tylko w tym, co jest zgodne z rozumem, wola zaś złych o to nie...