Gaude Maria

Królestwo Chrystusa na ziemi. O organizacji Kościoła Katolickiego (2)

Organizacja Kościoła

Królestwo Chrystusa na ziemi. O organizacji Kościoła Katolickiego (2)

Chrystus jest Głową Kościoła powszechnego i sam mu przewodniczy. Jednocześnie rządzi także diecezjami i parafiami za pośrednictwem pasterzy, którzy rządzą w Jego imieniu i powagą Jego autorytetu. Szczególnie w Rzymie, najważniejszej i centralnej diecezji całego Kościoła, Chrystus...

Królestwo Chrystusa na ziemi. O organizacji Kościoła Katolickiego (1)

Organizacja Kościoła

Królestwo Chrystusa na ziemi. O organizacji Kościoła Katolickiego (1)

W Trójcy odnajdujemy prototyp, według którego Bóg zbudował swój Kościół. Poprzez Kościół i w Kościele Jezus zbiera swoje dzieci, włączając je do mistycznego ciała, tworząc z nich swoje nowe ciało i krew, budując swój Kościół z grzesznych, rozproszonych dzieci Adama. Poprzez...