Gaude Maria

Maryja w życiu kapłana: ratowanie dusz

Kapłaństwo

Maryja w życiu kapłana: ratowanie dusz

Rozważając gorliwe poświęcenie się Jezusa dla dusz, serce kapłańskie rozpala się tym samym zapałem. Jak wszędzie, tak i tutaj, Chrystusa-Zbawiciela kontemplujemy obok Maryi i pod Jej bacznym okiem. Z Nią zrozumiemy ... jak Chrystus, od pierwszej chwili swojego życia na tym świeci aż...

Maryja Matką Chrystusa-Kapłana, a w szczególny sposób, Matką każdego kapłana

Kapłaństwo

Maryja Matką Chrystusa-Kapłana, a w szczególny sposób, Matką każdego kapłana

W swojej adhortacji do kapłanów, Menti nostrae, Pius XII zauważa, że „kapłani ze szczególnej racji mogą być zwani synami Najświętszej Maryi Panny” i że „jako Rodzicielka Przedwiecznego Kapłana, jest Ona tym samym kochającą Matką katolickiego kleru”. Przyjrzyjmy się bliżej...