Gaude Maria

Skarb ukryty. Krótki wykład Ofiary Mszy Świętej (4)

Msza Św.

Skarb ukryty. Krótki wykład Ofiary Mszy Świętej (4)

O jakże nieszczęśliwi ci, którzy nie umieją cenić wartości Mszy św. lub zmniejszają jej skuteczność przez oziębłość, brak skupienia w jej słuchaniu. O gdybym mógł wznieść się tak wysoko, aby głos mój usłyszał cały świat, wołałbym do wszystkich ludzi: co czynicie,...

Skarb Ukryty. Krótki wykład Ofiary Mszy Świętej (3)

Msza Św.

Skarb Ukryty. Krótki wykład Ofiary Mszy Świętej (3)

Żeby jeszcze lepiej ocenić wagę przywiązaną do słuchania Mszy św., pamiętajmy, że chwała we Mszy św. Panu Bogu oddana przewyższa tę, jaką Mu wszyscy Aniołowie i Święci oddają w Niebie; ci bowiem, jakkolwiek święci, są stworzeniami, cześć przeto przez nich składana jest...

Skarb Ukryty. Krótki wykład Ofiary Mszy Świętej (2)

Msza Św.

Skarb Ukryty. Krótki wykład Ofiary Mszy Świętej (2)

W najświętszym ciele Bogarodzicy, wykształcone zostało ciało najsłodszego Dzieciątka Jezus, za sprawą Du­cha św., nie zaś działaniem Matki Bożej. We Mszy św. podczas konsekracji i na głos kapłana, będącego narzędziem Chrystusa Pana, Bóg-człowiek zstępuje z Nieba i to tyle...

Skarb Ukryty. Krótki wykład Ofiary Mszy Świętej (1)

Msza Św.

Skarb Ukryty. Krótki wykład Ofiary Mszy Świętej (1)

Czyż zatem przejęci tak wzniosłym powołaniem, będziecie nadal słuchać Mszy św., to stojąc przez cały czas, to rozmawiając lub patrząc się tu i ówdzie, co więcej drzemiąc przez czas odnawiającej się męki Pana Jezusa? Bezrozumni czy nie wiecie, że się na ołtarzu krew Chrystusa...

Bulla Quo Primum Tempore. Ustanowienie Wiecznego Kanonu Mszy św.

Msza Św.

Bulla Quo Primum Tempore. Ustanowienie Wiecznego Kanonu Mszy św.

Dlatego więc, aby wszyscy i wszędzie przyswoili i przestrzegali tego, co zostało im przekazane przez Święty Kościół Rzymski, Matkę i Nauczycielkę wszystkich innych Kościołów, będzie odtąd bezprawiem na zawsze w całym świecie chrześcijańskim śpiewanie albo recytowanie Mszy św....