Gaude Maria

UK: Przygotowania do ponownego poświęcenie kraju Maryi

UK: Przygotowania do ponownego poświęcenie kraju Maryi

We wtorek 24 września br. katolicy w całej Wielkiej Brytanii obchodzili uroczystość Matki Bożej z Walsingham, święto upamiętniające objawienie Matki Bożej świątobliwej angielskiej szlachciance w 1061 r. Uroczystość była uwieńczeniem wieloletniej kampanii modlitewnej na rzecz re-ewangelizacji i nawrócenia narodu; kampanii, która zakończy się 29 marca 2020 r. wraz z ponownym poświęceniem Anglii jako „Posagu Maryi”.

Znaczenie tego tytułu ma następujące korzenie: „Słowo ‘posag’ (ang. ‘dowry’ od łacińskiego dos ‘darowizna‘) jest czasem rozumiane jako darowizna towarzysząca pannie młodej. Jednak w średniowiecznym prawie angielskim znaczenie zostało odwrócone – mąż miał odkładać część swojego majątku na utrzymanie swojej żony, na wypadek, gdyby została wdową. Historyczne rozumienie Anglii jako „Posagu Mary” rozumiane jest w tym właśnie sensie - że Anglia została „odłożona dla Maryi”.

Organizatorzy kampanii opisują najbliższe miesiące jako czas łaski, „gdy cała Anglia zostaje zaproszona do odnowienia osobistego „TAK” dla Pana Jezusa poprzez parafialne wspólne działania przygotowawcze do poświęcenia się Jezusowi przez Maryję”. Zapraszają również katolików z całej Wielkiej Brytanii, aby zobowiązali się do regularnej spowiedzi, modlitwy Anioł Pański, Różańca i modlitewnego wzywania Świętych i Męczenników Anglii jako stałej modlitwy za cły naród i Wyspy Brytyjskie.

Kiedy Anglia powróci do Walsingham, Matka Boża powróci do Anglii.

Anglia była kiedyś znana ze swojej pobożności katolickiej - szczególnie z pobożności do Najświętszej Maryi Panny, ucieleśnionej przez dziesiątki maryjnych świątyń zdobiących ten kraj. Uważa się, że tytuł „Posag Matki Bożej” powstał za panowania św. Edwarda Wyznawcy (1042–1066). W połowie XIV wieku jego użycie było powszechne. 15 lipca 1381 r. król Ryszard II (1377–1399) oficjalnie poświęcił Anglię Matce Bożej jako Jej posag, powierzając się Jej opiece i wstawiennictwu - wydarzenie przedstawione w słynnym średniowiecznym malarstwie Wilton Dyptyk. Rozważając Anglię jako „odłożoną” dla Maryi, abp Thomas Arundel, arcybiskup Canterbury, pisał w 1399 r .: „Kontemplacja wielkiej tajemnicy Wcielenia przyciągnęła wszystkie narody chrześcijańskie, aby czcić Maryję, od której pochodzą pierwsze początki naszego odkupienia. Około 1496 r. Richard Pynson, drukarz króla Henryka VII, skomponował Balladę Walsingham. „Żaden inny naród nie ma się takiej godności” - pisze ks. Matthew Pittam, kapłan osobistego ordynariatu Matki Bożej z Walsingham. „Przed reformacją Anglia była tak głęboko maryjna, jak każdy inny kraj europejski, niezłomnie oddając się Matce Bożej”. Opowiada, że bunt króla Henryka VIII w latach 30. XVI wieku był punktem zwrotnym w nabożeństwie kraju do Matki Bożej: Wraz z Reformacją nastąpiło fanatyczne zniszczenie tak dużej części katolickiego dziedzictwa, sztuki i architektury Anglii. Świątynie zostały zniszczone, ważne obrazy Matki Bożej zostały zabrane do Chelsea i spalone, a święci mężczyźni i kobiety zmarli za wiarę. Wraz z ikonoklazmem i terrorem przygasła pamięć o Posagu Matki Bożej.

Mimo to ks. Pittam zauważa: „Dla niektórzy nadzieje i obietnice tego szczególnego honoru nigdy nie zostały całkowicie zgaszone. Rodziny odmawiające podporządkowania, które podtrzymywały płomień katolicyzmu płonący w czasach prześladowań (kiedy katolicyzm został zakazany), utrzymywały wiarę kosztem osobistym” - dodaje. „Dla wielu z tych rodzin wiara w Posag Maryi zachęciła ich w najtrudniejszych latach i dała im siłę do wytrwania w czasach prześladowań”.

W 1893 r. Papież Leon XIII wezwał angielskich pielgrzymów katolickich do Rzymu, aby pamiętali o „cudownej synowskiej miłości, która płonęła w sercach waszych przodków ku wielkiej Matce Bożej, której służbie poświęcili się z tak licznymi dowodami pobożności, że Królestwo zyskało osobliwy tytuł „Posagu Maryi”.

Organizatorzy akcji zauważają, że w przeciwieństwie do poświęcenia króla Ryszarda II w 1381 roku, przyszłoroczne ponowne poświęcenie nie będzie darem kraju Anglii, ale osobistym darem wiary ludu Anglii dla Matki Bożej, aby błagać Jej pomocy w budowaniu silnych podstaw duchowych do ponownej ewangelizacji kraju.

W bezpośrednim przygotowaniu do ponownego poświęcenia, 21 lutego 2020 r., wszyscy katolicy są wezwani do rozpoczęcia osobistych 33-dniowych rekolekcji prowadzących do poświęcenia się Jezusowi przez Maryję, zgodnie z metodą św. Ludwika de Montfort. Kulminacją osobistego poświęcenia będzie 25 marca, Święto Zwiastowania.

W dn. 26–28 marca odbędzie się trzydniowe triduum modlitewne, podczas którego uczestnicy pójdą do spowiedzi i przyłączą się do odmawiania Różańca oraz Litanii do Świętych i Męczenników Anglii. Wreszcie, 29 marca, w Westminster, w Walsingham, i w każdej katedrze i parafii w kraju nastąpi osobiste poświęcenie Anglii jako Posagu Maryi. Uczestnicy będą błagać o wstawiennictwo Matki Bożej, pamiętając o czymś, co niektórzy uważają za proroctwo odnowy duchowej: podpisując reskrypt przywrócenia sanktuarium Matki Bożej z Walsingham w 1897 r., papież Leon XIII oświadczył, że „Gdy Anglia powróci do Walsingham, Matka Boża wróci do Anglii”.

Źródło: www.churchmilitant.com

Ilustracja: Wilton Diptych, autor nieznany, National Gallery (Creative Commons via Wikimedia)