Gaude Maria

Bp Schneider: Modlitwa o triumf Niepokalanego Serca Maryi

W odpowiedzi na kryzys, który ma miejsce w świecie i w Kościele, LifeSiteNews zorganizowało Krucjatę Różańcową Matki Bożej Fatimskiej.

Celem Krucjaty jest, poprzez codzienny różaniec, przyjmowanie i przeżywanie przesłania Matki Bożej Fatimskiej zapowiadającego triumf Niepokalanego Serca Matki Bożej. Aby pomóc osiągnąć ten cel, biskup Athanasius Schneider skomponował następującą modlitwę za tę ogólnoświatową Krucjatę (tłumaczenie dosłowne redakcji GM):

O Niepokalane Serce Maryi, jesteś świętą Matką Boga i naszą czułą Matką. Spójrz na cierpienie, w jakim żyje Kościół i cała ludzkość z powodu rozprzestrzeniania się materializmu i prześladowań Kościoła. W Fatimie ostrzegałaś przed tymi błędami, mówiąc o błędach Rosji. Jesteś Pośredniczką wszystkich łask. Uproś swego Boskiego Syna, aby udzielił tej szczególnej łaski Papieżowi: aby poświęcił Rosję Twojemu Niepokalanemu Sercu, aby Rosja się nawróciła, aby okres pokoju został przyznany światu, aby Twoje Niepokalane Serce zatriumfowało poprzez autentyczną odnowę Kościoła w blasku czystości wiary katolickiej, świętości kultu Bożego i świętości życia chrześcijańskiego. O, Królowo Różańca Świętego i nasza słodka Matko, skieruj na nas swoje miłosierne oczy i łaskawie wysłuchaj tej naszej ufnej modlitwy. Amen.

+ Athanasius Schneider, biskup pomocniczy archidiecezji Świętej Maryi w Astanie

Źródło: LifeSiteNews