Gaude Maria

Aktualności

Film o objawieniach Matki Bożej w Knock

Film dokumentujący objawienie w Knock w 1879 r. zostanie pokazany w...

Aktualności

Czechy: Odbudowa Maryjnej Kolumny

Szesnastometrowa kolumna z dwumetrową figurą Maryi to XVII-wieczne wotum wdzięczności mieszkańców Pragi za ocalenie miasta przed szwedzką inwazją w 1648...

Aktualności

750 rocznica urodzin dla nieba św. Małgorzaty Węgierskiej

Ojciec, król Węgier Bela IV, w dniu jej urodzin ofiarował ją Bogu, aby uprosić ocalenie kraju przed najazdem...

Aktualności

Kibice u Matki Bożej Jasnogórskiej

Już po raz 12 na Jasną Górę przybyła Patriotyczna Pielgrzymka Kibiców....

Maryja Współodkupicielką - kolejne petycje

Aktualności

Maryja Współodkupicielką - kolejne petycje

Teologowie przypominają, że od roku 1700 Magisterium Katolickie otwarcie mówi o roli Maryi w odkupieniu. Pokazują, że nawiązania do Maryi Współodkupicielki stają się jeszcze bardziej wyraźne w XX wieku: W 1908 r. Święta Kongregacja Obrzędów nazwała Maryję „miłosierną...