Gaude Maria

Nazwa strony Gaude Maria nawiązuje do słów jednej z antyfon Oficjum o Najświętszej Maryi Pannie według tradycyjnego brewiarza: Gaude, Maria Virgo, cunctas haereses sola interemisti in universo Mundo, „Raduj się Maryjo Dziewico, wszystkie herezje sama zniszczyłaś na całym świecie”.

Do prawdy tej odwoływało się wielu maryjnych świętych, między innymi bł. Ojciec Chaminade oraz św. Maksymilian Maria Kolbe, który antyfonę zawarł w Dyplomiku Rycerstwa Niepokalanej oraz uczynił ją sztandarowym hasłem wydawanego przez Niepokalanów miesięcznika Rycerz Niepokalanej.

Ta sama antyfona zainspirowała twórców niniejszej strony, wiernych świeckich Kościoła katolickiego, pragnących zrozumieć, w jaki sposób Maryja pokonuje herezje, ratując dusze osób, które tym herezjom uległy i prowadząc wszystkich ku zdrowemu rozsądkowi i dobrej woli, dającym duszom szczęście i pokój. Strona GaudeMaria.org gromadzi i prezentuje opracowania, które wyjaśniają udział Matki Bożej w zbawczym dziele Kościoła oraz w życiu każdego człowieka. Niektóre teksty nie mówią wprost o Maryi, ale tłumaczą pojęcia z Nią nierozłącznie powiązane, takie jak łaska, miłosierdzie, Opatrzność Boża etc. 

Pragniemy zgłębić i przedstawić szerszemu gronu czytelników charakter misji Najświętszej Maryi Panny w czasach współczesnych, Jej dobroczynne działanie w duszach, narodach, instytucjach oraz w Jej świętym Kościele.

Kontakt: redakcja (małpa) gaudemaria.org